Disclaimer

Trektellen.org besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gepubliceerde gegevens en informatie. Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en onjuistheden kunnen voorkomen. Uit discrepanties met eerder door Trektellen.org geleverde gegevens en informatie of bewerkingen daarvan, kunnen geen conclusies worden getrokken.

Aan de op de website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Trektellen.org en haar directe bronhouders (aanleveraars van de gegevens) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens of informatie zoals vermeld op deze website.

Copyright

De informatie op Trektellen is niet vrij te gebruiken.
Het is echter wel toegestaan te verwijzen naar enkele waarneming, zoals bijv voor een zeldzame vogel verslag en deze van de site over te nemen. Dit dan graag met bronvermelding: waarneemlocatie, tellers en Trektellen.org.
Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder van Trektellen.org niet toegestaan data, beeldmateriaal, grafieken, kaarten en/of foto's die verstrekt worden via de Trektellen-site op enigerlei wijze te verspreiden, daar het copyright bij de makers berust.

 
Partners