Northern Bullfinch - P. p. pyrrhula  -

2020-11-03

De Vulkaan (Den Haag)

terp 10.05 Mogelijke Noordse was fors en diep gekleurd.
© Eduard Opperman


 
Partners